Seminář "Hydraulika sítí zásobování teplem"
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se potrubními systémy, armaturami, výměníkovými stanicemi a DPS. Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.

Konference "Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce" - Září , Olomouc
Konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností a exkurzí do zdroje na spalování OZE a s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny - KVET.

 Aktuální novinky

28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017, ZLÍN     více zde

Biomasa:

Video - Konference "BIOMASA – ENERGETICKÁ PERSPEKTIVA
PRO MĚSTA A OBCE"

Český rozhlas Plus - Vyplatí se využití biomasy?
více zde

ADTT proti odpojování od soustav CZT:
Videozáznam ze setkání s odběrateli - zde
Videopořad k odpojování od CZT - více zde

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

     

Akce na rok 2017

Aktuality

Realizované akce

Úvodní strana Činnost Kontakt Aktuality a členská sekce Připravujeme Administrátor Asociace dodavatelů tepla a technologií