Diskusní workshop "SYSTÉMY CZT PRO MĚSTA A OBCE 2017", PRAHA

28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017, ZLÍN

KOGENERACE PRO KOMUNÁLNÍ TEPLÁRENSKÉ ZDROJE, PARDUBICE

TECHNOLOGIE PRO ROZVODY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, PRAHA

ŘÍZENÍ A PŘENOSY DAT V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, PARDUBICE
Zpět

Diskusní workshop "Systémy CZT pro města a obce v roce 2021" - Leden, Přerov, Praha
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.


Odborný seminář "Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem"
-
Únor, Pardubice
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.

Diskusní workshop "Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje" - Březen, Pardubice
Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a trigenerace.

31
. veletrh "STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2021" - 18. - 20. Březen, Zlín
Seminář k aktuálním problémům zásobování teplem a nabídka nejžhavějších novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví a vytápění za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií.

Odborný seminář "Měření tepla a teplé vody" - Duben, Pardubice
Odborný seminář k problematice aplikace energetického zákona a zákona o metrologii  na měření dodávek tepelné energie
pro vytápění a ohřev teplé vody ve vodě a páře, měření v souvislostech metodických pokynů pro metrologii, kontroly a poznatky z praxe, zkušebnictví a ověřování.

Diskusní workshop "Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2021"
Červen, Přerov, Praha
Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhled do nejbližší budoucnosti.

Seminář "Technologie pro systémy zásobování teplem" - Září, Praha, Přerov
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT. Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.

Konference "Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce" - Listopad
Konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností a exkurzí.

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz .

Úvodní strana Činnost Kontakt Aktuality a členská sekce Připravujeme Administrátor Asociace dodavatelů tepla a technologií