Zpět

Proběhlo  - Odborný seminář "Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem" - Únor, Pardubice
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.

Proběhlo  - Diskusní workshop "Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje" - Březen, Pardubice
Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, podmínky pro využívání mikroturbín, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a tepelných čerpadel. 

Proběhlo  - TEPLÁRENSKÉ DNY 2017 - Duben, Hradec Králové
Diskusní seminář "Měření tepla a teplé vody"

Odborný seminář k problematice aplikace energetického zákona a zákona na měření dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve vodě a páře, měření v souvislostech metodických pokynů pro metrologii, kontroly a poznatky z praxe, zkušebnictví a ověřování.
Diskusní workshop "Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2017"
Diskusní workshop v rámci Teplárenských dnů 2016 zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhled do nejbližší budoucnosti.

Proběhlo  - Seminář "Technologie pro systémy zásobování teplem" - Září, Praha, Přerov
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se potrubními systémy, armaturami, výměníkovými stanicemi a DPS. Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.

Proběhlo  - Diskusní workshop "Systémy SZT pro města a obce 2017" - Listopad, Přerov, Praha
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.

Konference "Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce" - Leden 2018, Olomouc
Konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností a exkurzí (lokalita exkurze v jednání).

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz .

Úvodní strana Činnost Kontakt Aktuality a členská sekce Připravujeme Administrátor Asociace dodavatelů tepla a technologií