si Vás dovoluje pozvat na seminář

„Problematika výměníků a potrubí pro sítě SZT“

březen 2012 (bude upřesněno)

Místo: hotel Club Harmony, Bělehradská 458, Pardubice  

Problematika projektování teplárenských sítí

 

Výstavba a provozování teplárenských sítí

 

Povrchová ochrana potrubí

 

Tepelná izolace dynamicky namáhaných částí

 

Kompenzace potrubních sítí

 

Armatury pro tepelné rozvody

 

Nedestruktivní zkoušení materiálů

 

Detekční systémy používané v předizolovaném potrubí

 

Omezení rázových vln využitím čerpadel s řízenými otáčkami

 

Vliv čistoty teplonosné látky na hydraulické vlastnosti systému

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz .