si Vás dovoluje pozvat na seminář

„KOGENERACE – CESTA K EFEKTIVNÍ VÝROBĚ TEPLA A ELEKTŘINY“

dne  31. ledna 2012

Místo: hotel Club Harmony, Bělehradská 458, Pardubice  

9,00  Kombinovaná výroba tepla a elektřiny pro malé komunální zdroje – cesta k efektivitě a konkurenceschopnosti

Ing. Petr Linhart, Asociace dodavatelů tepla a technologií, jednatel

Host semináře: Ing. Jan Šurovský, Asociace mikroturbín, předseda 

9,30   Zákon o podporovaných zdrojích energie a navazující legislativa

Ing. Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

10,00 Kombinovaná výroba tepla a chladu

Ing. Jiří Lenkvík, Warmnis s.r.o., Liberec 

10,30 Tepelná čerpadla ve spojení s kogeneračními jednotkami

Ing. Vladimír Macháček, Daikin s.r.o., Praha 

11,00 Mikroturbíny pro malé teplárenské zdroje

Ing. Michal Schrimpel, Ing. Jarmila Kupková, ČKD ENERGY, Praha

11,30 coffebreak 

12,00 Poznatky z využívání mikroturbíny v komunální energetice

Jan Hladík, Městské tepelné hospodářství Kolín 

12,20 Městská teplárenská společnost s kogeneračními jednotkami

Ing. Vladimír Gajdoš, KH Tebis s.r.o., Kutná Hora 

12,40 Technologie pro výrobu bioplynu

Ing. Jaroslav Kára CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha - Ruzyně 

13,00 Podporované výroby tepla a elektrické energie v rámci Operačního programu životního prostředí 

Roman Koutný, Státní fond životního prostřed 

13,30 Podpora výkupu elektřiny z kombinované výroby tepla a elekřiny

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Energetický regulační úřad 

14,00 diskuse, ukončení semináře

Přihláška zde.