Diskusní workshop „Systémy CZT pro města a obce v roce 2020″

5. prosince v  Klubu Teplo Přerov a 12. prosince v Hotelu Astra v Praze
se uskutečnil diskusní workshop
Systémy CZT pro města a obce v roce 2020″

23. ročník tradičního diskusního workshopu o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.
Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je
Kč 290,- (vč. DPH)
Program
Obsah sborníku
Foto z akce

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: 2019, CZT, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Odborný seminář „Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem 2019″

31. října 2019 se v Domě kultury Dukla v Pardubicích uskutečnil odborný seminář
„Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem“
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky
z reálných systémů.
Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,- (vč. DPH)

Program
Obsah sborníku
Foto z akce

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: 2019, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Přednáška ADTT na semináři Fakturace energetických komodit

Ing. Petr Linhart, jednatel ADTT, člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii a člen
PS ERÚ pro regulaci cen TE vystoupil s příspěvkem „LEGISLATIVNÍ POZADÍ DATOVÉ INFRASTRUKTURY“ na semináři Fakturace energetických komodit, který se uskutečnil
22. 10. 2019 v Hotelu Aurum v Černém Dole
pod záštitou trutnovské společnosti EG-Expert.
Foto  

Rubriky: 2019, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva ADTT a hostů – 24. září 2019, Olomouc

V úterý 24. září 2019 se v BEA campusu v Olomouci uskutečnilo rozšířené jednání o činnosti ADTT, legislativních změnách a odpojování.

Program (pozvánka)

Zápis z jednání (po přihlášení)
Foto  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: 2019, Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje“

19. září 2019 se v Domě kultury Dukla v Pardubicích uskutečnil diskusní workshop
„Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje“

Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a trigenerace.
Program 

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: 2019, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Energetičtí šmejdi pronikli do vytápění

V posledních letech se stále více můžeme setkávat s pojmem „energetičtí šmejdi“, který označuje různé obchodníky a zprostředkovatele, kteří po telefonu či podomním prodejem se snaží přesvědčit spotřebitele k uzavření nevýhodné smlouvy na elektriku nebo plyn. Další oblastí, kde se začínají
v posledních letech objevovat nekalé obchodní praktiky je vytápění bytových domů. Situace v teple je ale pro běžné občany mnohem složitější než
u elektřiny a plynu, protože se jedná o technicky komplikované téma, čehož se „energetičtí šmejdi“ snaží využít. Celý příspěvek

Rubriky: 2019, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva, členů a hostů Asociace dodavatelů tepla a technologií – Karlovy Vary, 5. červen 2019

Ve středu 5. června 2019 se v hotelu Dvorana v Karlových Varech uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka) Program představenstva 5. 6. 2019

Zápis z jednání 
Foto 

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: 2019, Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Seminář „Technologie pro systémy zásobování teplem“


15. května 2019 v Kongresovém centru Sázava Praha a 22. května 2019
v Klubu Teplo Přerov se uskutečnil seminář

Technologie pro systémy zásobování teplem
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT.
Praktická část byla zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.

Program
Obsah sborníku
Foto z akce   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 190,-

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: 2019, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2019″

4. dubna 2019 v Klubu Teplo Přerov a 11. dubna 2019 v Kongresovém centru  Sázava Praha se uskutečnil diskusní workshop
„Legislativa pro teplárenství a očekávané změnyv roce 2019″

Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhleddo nejbližší budoucnosti.

Program
Obsah sborníku
Foto z akce   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: 2019, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

30. veletrh ″STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″

21. – 23. březena 2019 se uskutečnil ve Zlíně
„30. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″

Nabídka novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví a vytápění za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií, pořádané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka společně s TEHOS s.r.o. Otrokovice, Teplo Zlín, a.s. a Cechem topenářů a instalatérů.
Pozvánka  ___________Leták  
Přednáška:  „Centralizované zásobování teplem ve Zlíně a Otrokovicích“
Pořadatel: Tehos s.r.o., Teplo Zlín, a.s., ADTT a Invicta Bohemica, s.r.o.

V jednotlivých cca půlhodinových blocích byli představeni distributoři tepla ve Zlíně
a Otrokovicích, poskytnuty informace o výhodách CZT, cenách tepla, právech
a povinnostech odběratelů a dodavatelů tepla a o rozvoji soustav CZT v ČR.

Veletržní noviny  
Foto z akce   

Video 

Z minulého 29. ročníku veletrhu  ˃˃˃

Rubriky: 2019, Výstavy, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář