Novinky

____Stanovisko MPO k provádění energetických auditů.
____Základní kroky pro subjekty  
____Autor: ADTT, listopad 2020

__Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést energetický audit.
__Týká praktické implementace § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 __Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů   __MPO a SEI, 15. 10. 2020

___Sdělení pro účely regulace cen tepelné energie – referenční ___cenová metoda 
___Energetický regulační úřad, 21. 10. 2020

___Oprava tiskové chyby (Energetický regulační věstník, částka ___5/2020)  
___Energetický regulační úřad, 19. 10. 2020
_

___Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020
___ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie 
___Energetický regulační úřad, září 2020

_____Společnost Správa nemovitostí města Jičína, a.s. nabízí k prodeji _____kotel  Bresson a automatický hořák – podrobnější specifikace →
_____Správa nemovitostí města Jičína, a.s., 21. 5. 2020

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH
na teplou vodu od 1. 5. 2020  → 
Finanční správa 11. 3. 2020

Vzduchový ventilátor sekundární (vzduch radiální RVP 400-4)_____Společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. nabízí k prodeji 2 ks
_____vzduchových sekundárních ventilátorů
_____Podrobnější specifikace →
_____TEPLO BRUNTÁL a.s., 27. 2. 2020

Legislativa v přípravě  → 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 20. 2. 2020

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020  → 

Nabídka na odkoupení kombinovaného energetického zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie 
TP Insolvence v.o.s., říjen 2019

___Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2019
___ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora
___pro podporované zdroje energie 
___Energetický regulační úřad, září 2019

___Právě teď přichází: čerpací technologie budoucnosti.
___Wilo-Stratos MAXO – první SMART čerpadlo na světě! 
___Autor: WILO CS, s.r.o., září 2019

DPH na teplo a chlad na 10 % s účinností od roku 1. ledna 2020
Ministerstvo financí, březen 2019

______Měřiče tepla a teplé vody  
______Autor: Regulátory a kompenzátory spol. s r.o., březen 2019

____Legislativa v návrhu (po přihlášení) Celý příspěvek →
___ _Autor: ADTT, říjen 2018

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o., rekonstrukce teplovodu, sídliště Na Sadech v Prachaticích  
Autor: Pipeplast – Sanitop s.r.o., září 2018

Problémy rozvodů teplé vody 
Autor: EuroClean s.r.o., září 2018

__________ Nové školicí kurzy pro uživatele eSADA 
__________ Autor: EG – Expert, s.r.o., září 2018

2 komentáře u Novinky

 1. Linhart Petr napsal:

  Vážení teplárenští kolegové,

  na úvod mi dovolte popřát Vám vše dobré a zejména pevné zdraví v novém roce. Je za námi rok, který byl obtížný nejen každodenními úkoly, ale byl významně ovlivněn koronavirovou pandemií. Přestože jsme do toho skočili takříkajíc po hlavě, mohu Vás potěšit tím, že jsme to zvládli a naši zákazníci to na rozdíl od jiných služeb vůbec nepocítili. O to více mě mrzí, že i přes naši maximální snahu, nejevila média žádný zájem o naši práci, která je v energetickém zákoně deklarována jako veřejný zájem. Jednoduše proto, že pokud vše funguje jak má, tak to prostě není mediálně zajímavé. Nebýt události v elektrárně Kolín, nikdo by si nás ani nevšiml. Rovněž nás velmi mrzí, že díky opatřením vlády nebylo možné setkávat se v rámci odborných akcí. I přesto jsme jich několik zvládli, alespoň na ta nejdůležitější témata, jak jinak než o legislativě.
  Jednou z našich důležitých činností je účast v pracovních skupinách Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu, proto se pravidelnou součástí našich pracovních dnů staly videokonference. Ty bychom chtěli využívat pro kontakt s Vámi v rámci jednání představenstva ADTT, zejména však k odborným akcím v případě, že situace nedovolí hromadné akce.
  Bez ohledu na komplikace osobních jednání jsme se v uplynulém roce účastnili mnoha jednání v rámci celé České republiky, kdy hlavním důvodem setkání byly dodavatelsko-odběratelské vztahy a tendence k odpojování. Přestože jsme neměli 100% úspěšnost, podařilo se nám ve většině případů přesvědčit odběratele o výhodnosti dodávek tepelné energie z CZT.
  Na závěr můžeme konstatovat, že i navzdory nepříznivým okolnostem se Asociace dodavatelů tepla a technologií rozrostla o několik nových členů a uděláme vše proto, abychom tento trend udrželi i nadále. Protože rok 2021 je zároveň významným milníkem v činnosti Asociace, připravujeme pro Vás některé novinky, které bychom Vám rádi představili na slavnostním setkání představenstva, členů a hostů které by se, pokud okolnosti dovolí, uskutečnilo na závěr topné sezóny.

  Děkujeme Vám za spolupráci v těchto nelehkých podmínkách. Koronovirus nás bohužel bude zřejmě ovlivňovat i po část roku 2021. Přejeme Vám i Vašim blízkým dobré zdraví.

  Kolektiv ADTT

 2. Linhart Petr napsal:

  Vážení přátelé, Vážení teplárenští kolegové,

  nově vytvořená stránka „Novinky“ byla zřízena jako odezva na časté a rozsáhlé diskuse o sdílení zejména technických novinek v oboru teplárenství. Všichni dobře víme, že vývoj technologií je velmi rychlý a všichni se snažíme realizovat optimální řešení tak, abychom udrželi nejen krok s dobou, ale především konkurenceschopnost teplárenství. Na těchto stránkách bychom chtěli prezentovat nejen novinky, ale i komentáře a zkušenosti z praxe. Jsme i nadále otevřeni i Vašim dalším nápadům, jak tyto informační stránky zlepšit.

  Přeji Vám hodně úspěchů, s pozdravem

  Ing. Petr Linhart
  jednatel ADTT

Napsat komentář