Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh počasí a tím i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2018 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva: )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Připravujeme

Seminář „Technologie pro systémy zásobování teplem“ – Květen, Praha, Přerov
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT. Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem. Celý příspěvek

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje“

28. března 2018 se v Domě kultury Dukla v Pardubicích uskutečnil diskusní workshop
„Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje“

Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a trigenerace.
Program

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

29. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2018

15. – 17. března 2018  se uskutečnil ve Zlíně
,,29. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2018, ZLÍN“
za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií, pořádané pod záštitou primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a Ministerstva životního prostředí České republiky společně s TEHOS s.r.o. Otrokovice, Teplo Zlín, a.s.
a Cechem topenářů a instalatérů.

Veletržní noviny 2018

Foto z akce 

Video 

Závěrečná zpráva z 28. veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2017 
Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Výstavy, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Odpojování od centrálních zdrojů tepla a dopady pro odběratele

Tepelná pohoda bez zoufalství
Zdroj: NAŠE MĚSTO – ORLOVSKÝ MAGAZÍN: ÚNOR 2018|ČÍSLO 1|ROČNÍK 2)
Neznalost technického a ekonomického pozadí zásobování teplem často svádí odběratele k úvahám o změně zdroje. Přesto, že systémy centrálního zásobování teplem (CZT) umožňují individuální regulaci každého objektu, a to jak vytápění, tak teplé vody po 24 hodin denně a 365 dní v roce, dodavatel tepla je často vnímán jako subjekt, který může s tepelnou pohodou svého odběratele nakládat, jak chce. Opak je však pravdou.
Celý článek    

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Odborný seminář „Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem 2018″

28. února 2018 se v Domě kultury Dukla v Pardubicích uskutečnil odborný seminář
„Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem“
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky
AlbisTech - Systém pro distribuci energiíz reálných systémů.

Odborný garant semináře AlbisTech s.r.o

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT, členů a hostů – 6.února 2018, Škrdlovice

V úterý 6. února 2018 se ve Škrdlovicích uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů.

Program (pozvánka)
Foto z akce  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Výstava Infotherma 2018 Ostrava

Iinfotherma 2018Dvacáté páté pokračování mezinárodní výstavy Infotherma. O spolupráci, technických novinkách i vizích do budoucna. V tradičním termínu, ve druhé polovině ledna 22. – 25., se sešli na ostravském výstavišti Černá louka výrobci, konstruktéři, projektanti, vědečtí pracovníci, ekologové a řada dalších odborníků, kteří se z nejrůznějších pohledů zabývají tepelnou pohodou našich příbytků, s návštěvníky jubilejní mezinárodní výstavy Infotherma.

Odborného doprovodného programu výstavy Infotherma 2018 se za Asociaci dodavatelů tepla a technologií zúčastnil Ing. Petr Linhart, člen rady vlády pro energetiku a surovinovou strategii, pracovní skupina pro teplárenství,
s příspěvkem
„Biomasa–energetická perspektiva pro města a obce“

Zahájení výstavy, se mimo jiné zúčastnili:
Ing. Evžen Tošenovský Europoslanec Evropského parlamentu
Ing. Petr Valdman Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Jarmila Uvírová Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Vladimír Sochor Odbor energetické účinnosti a úspor MPO
Ing. Vladislav Král Odbor plynárenství a kapalných paliv MPO
Ing.Pavel Bartoš Ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Rubriky: Výstavy, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Systémy CZT pro města a obce 2017″

15. listopadu 2017 v Klubu Teplo Přerov a 22. listopadu 2017 v Konferenčním centru SÁZAVA, Praha se uskutečnil workshop
,,SYSTÉMY CZT PRO MĚSTA A OBCE 2017″
21. ročník tradičního diskusního workshopu o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,-

Obsah sborníku

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Jak si chytře doma zajistit teplo – Zpravodaj SMO Orlová

■  Na začátku rozhodnutí o způsobu vytápění domu či bytu je dobré si ujasnit nejen kolik peněz, ale i kolik času chci věnovat zabezpečení svého tepelného komfortu. Na jedné straně úvah obvykle stojí samostatný zdroj vytápění – často motivovaný snahou o energetickou soběstačnost, na straně druhé centrální dodavatel tepla a teplé vody. Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář