Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh počasí a tím i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2018 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva: )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Členská schůze ADTT, setkání představenstva a hostů, Humpolec, 12. června 2018

Dne 12. června 2018 se v Hotelu Fabrika
v Humpolci uskutečnila členská schůze, setkání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)
Foto z akce

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Seminář „Technologie pro systémy zásobování teplem 2018″

17. května v Klubu Teplo Přerov a 24. května v Kongresovém centru Sázava v Praze se uskutečnil seminář
„Technologie pro systémy zásobování teplem“

Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT. Praktická část byla zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.
Program

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 190,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Připravujeme

Konference „Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce“
Září 2018, kongresové centrum RCO Olomouc,
Jeremenkova 1211/40b,
(Mapa zde)
Konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností
a exkurzí.
Program zde

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Cena tepla v Humpolci opět nižší

Dne 29. 1. 2018 se v kongresovém sále hotelu Fabrika konalo již tradiční setkání vedení Technických služeb Humpolec s.r.o se svými odběrateli tepla. Za přítomnosti místostarosty města pana Namysla, zástupců odběratelů – jednotlivých domů – SVJ, zástupců SBD a hostů z firmy ČEZ Energo, seznámil ředitel společnosti Jaroslav Viktora
s činností tepelného hospodářství, s modernizací a ekologizací provozu i s probíhajícími investičními akcemi. Přítomní byli seznámeni s cenou za dodávky tepla a službami pro zákazníky. Cena tepla pro rok 2018 v porovnání s rokem 2017 klesla na úroveň 549 Kč
vč. DPH za 1 GJ.
Za posledních 5 let v Humpolci cena tepla poklesla o 18,5%, což je v porovnání s ostatními dodavateli tepla či s cenami tepla v okolních městech nadstandardní výsledek. Ředitel společnosti účastníkům nastínil současný stav centrálního zásobování teplem, předestřel budoucnost systému a představil výhody, které se opírají mimo jiné i na úzkou spolupráci s firmou ČEZ Energo.
Host setkání Ing. Linhart, člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii hovořil o srovnávání centrálního zásobování teplem s alternativními zdroji vytápění a ocenil trend, kterým jsme se v Humpolci vydali. Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

11. a 12. dubna 2018 se uskutečnil v kongresovém centru Nové Albertinum, Hradec Králové, další již 24. ročník, mezinárodního odborného fóra a výstavy Energetické fórum & Teplárenské dny, jehož odborným partnerem byla Asociace dodavatelů tepla a technologií. Akce je již
od roku 1994 tradičním setkáním odborníků nejen z oblasti teplárenství, elektroenergetiky, energetického využití odpadů, ekologizace energetiky a průmyslu,
ale i expertů na energetickou efektivitu, průmyslových i městských energetiků, jakož
i poučených laiků a fanoušků tohoto oboru. Celý příspěvek

Rubriky: Semináře a konference, Výstavy, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje“

28. března 2018 se v Domě kultury Dukla v Pardubicích uskutečnil diskusní workshop
„Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje“

Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a trigenerace.
Program

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

29. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2018

15. – 17. března 2018  se uskutečnil ve Zlíně
,,29. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2018, ZLÍN“
za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií, pořádané pod záštitou primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a Ministerstva životního prostředí České republiky společně s TEHOS s.r.o. Otrokovice, Teplo Zlín, a.s.
a Cechem topenářů a instalatérů.

Veletržní noviny 2018

Foto z akce 

Video 

Závěrečná zpráva z 28. veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2017 
Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Výstavy, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Odpojování od centrálních zdrojů tepla a dopady pro odběratele

Tepelná pohoda bez zoufalství
Zdroj: NAŠE MĚSTO – ORLOVSKÝ MAGAZÍN: ÚNOR 2018|ČÍSLO 1|ROČNÍK 2)
Neznalost technického a ekonomického pozadí zásobování teplem často svádí odběratele k úvahám o změně zdroje. Přesto, že systémy centrálního zásobování teplem (CZT) umožňují individuální regulaci každého objektu, a to jak vytápění, tak teplé vody po 24 hodin denně a 365 dní v roce, dodavatel tepla je často vnímán jako subjekt, který může s tepelnou pohodou svého odběratele nakládat, jak chce. Opak je však pravdou.
Celý článek    

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Odborný seminář „Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem 2018″

28. února 2018 se v Domě kultury Dukla v Pardubicích uskutečnil odborný seminář
„Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem“
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky
AlbisTech - Systém pro distribuci energiíz reálných systémů.

Odborný garant semináře AlbisTech s.r.o

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT, členů a hostů – 6.února 2018, Škrdlovice

V úterý 6. února 2018 se ve Škrdlovicích uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů.

Program (pozvánka)
Foto z akce  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář