Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh topných sezón a tím
i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2019 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva: )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Připravujeme

30. veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″
21. – 23. březen, Zlín, (Mapa zde)
Nabídka novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví a vytápění za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií.
Přednáška:  „Centralizované zásobování teplem ve Zlíně a Otrokovicích“
21. 3. 2019,
14:30-16:30 hod
vstup pro veřejnost zdarma

Pořadatel: Tehos s.r.o., Teplo Zlín, a.s., ADTT
a Invicta Bohemica, s.r.o.

V jednotlivých cca půlhodinových blocích budou představeni distributoři tepla ve Zlíně
a Otrokovicích, poskytnuty informace o výhodách CZT, cenách tepla, právech
a povinnostech odběratelů a dodavatelů tepla a o rozvoji soustav CZT v ČR.

Pozvánka  ___________Leták   _________Z minulého 29. ročníku veletrhu  ˃˃˃

Diskusní workshop „Legislativa pro teplárenství a očekávané změny
v roce 2019″

4. duben 2019, Klub Teplo Přerov, Horní náměstí 9, Přerov (Mapa zde)
11. duben 2019, Kongresové centrum Sázava, Chemická 952, Praha (Mapa zde)
Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhled do nejbližší budoucnosti.

Program __________Přihláška

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní seminář „Měření tepla a teplé vody 2019“

21. února 2019 v Domě kultury Dukla, Pardubice se uskutečnil
diskusní seminář „Měření tepla a teplé vody“

Odborný seminář k problematice aplikace energetického zákona a zákona o metrologii na měření dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve vodě a páře, měření v souvislostech metodických pokynů pro metrologii, kontroly a poznatky z praxe, zkušebnictví a ověřování.
Program   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,-

Obsah sborníku   
Foto z akce   
Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva ADTT a hostů – 12. únor 2019, Tábor

V úterý 12. února 2019 se v Táboře uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)

Zápis z jednání (po přihlášení)

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Systémy CZT pro města a obce v roce 2019″

14. Listopadu 2018 v Klubu Teplo Přerov a 22. Listopadu 2018 v Kongresovém centrum Sázava v Praze se uskutečnil diskusní workshop
„Systémy CZT pro města a obce v roce 2019″
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.

Program  
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-
Obsah sborníku  
Foto z akce  

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: CZT, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Zamyšlení nad zásobováním teplem


Soustavy zásobování teplem v České republice tvoří aktuálně více než 1400 cenových lokalit, z toho je jich v rozsahu malého a středního instalovaného výkonu do 40 MW, kam spadá i systém zásobování teplem Orlové, více než 1100. Soustavy CZT této velikosti mají tedy významný podíl na zásobování teplem pro vytápění a ohřev teplé vody, a to zejména bytů sídlištní zástavby.
Celý článek     

Rubriky: CZT, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT a hostů – 3. října 2018, Olomouc

Ve středu 3. října 2018 se v Olomouci uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)
Zápis z jednání (po přihlášení)
Foto z akce  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Prosazujeme zájmy CZT

Na co se připravit při snaze o odpojení od CZT ….     
Celé video zde
Zdroj: iTVO – Internetová televize Orlová, záznam 31. Zasedání zastupitelstva města Orlové ze dne 17. září 2018

Rubriky: CZT, Zprávy | Napsat komentář

Členská schůze ADTT, setkání představenstva a hostů, Humpolec, 12. června 2018

Dne 12. června 2018 se v Hotelu Fabrika
v Humpolci uskutečnila členská schůze, setkání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)
Zápisy ze schůze (po přihlášení)
Foto z akce
Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Seminář „Technologie pro systémy zásobování teplem 2018″

17. května v Klubu Teplo Přerov a 24. května v Kongresovém centru Sázava v Praze se uskutečnil seminář
„Technologie pro systémy zásobování teplem“

Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT. Praktická část byla zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.
Program

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 190,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Cena tepla v Humpolci opět nižší

Dne 29. 1. 2018 se v kongresovém sále hotelu Fabrika konalo již tradiční setkání vedení Technických služeb Humpolec s.r.o se svými odběrateli tepla. Za přítomnosti místostarosty města pana Namysla, zástupců odběratelů – jednotlivých domů – SVJ, zástupců SBD a hostů z firmy ČEZ Energo, seznámil ředitel společnosti Jaroslav Viktora
s činností tepelného hospodářství, s modernizací a ekologizací provozu i s probíhajícími investičními akcemi. Přítomní byli seznámeni s cenou za dodávky tepla a službami pro zákazníky. Cena tepla pro rok 2018 v porovnání s rokem 2017 klesla na úroveň 549 Kč
vč. DPH za 1 GJ.
Za posledních 5 let v Humpolci cena tepla poklesla o 18,5%, což je v porovnání s ostatními dodavateli tepla či s cenami tepla v okolních městech nadstandardní výsledek. Ředitel společnosti účastníkům nastínil současný stav centrálního zásobování teplem, předestřel budoucnost systému a představil výhody, které se opírají mimo jiné i na úzkou spolupráci s firmou ČEZ Energo.
Host setkání Ing. Linhart, člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii hovořil o srovnávání centrálního zásobování teplem s alternativními zdroji vytápění a ocenil trend, kterým jsme se v Humpolci vydali. Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář