Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh počasí a tím i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2017 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva:   )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT, členů a hostů – 29. června, Tábor

Ve čtvrtek 29. června 2017 se v Táboře uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů.

Program (pozvánka)

Foto z akce  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Energetická legislativa, technické novinky a ekologie – konference, semináře a výstava Teplárenské dny 2017

„TEPLÁRENSKÉ DNY 2017″
11. a 12. dubna 2017 se uskutečnily v kongresovém centru Nové Albertinum, Hradec Králové, 23. ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů za spoluúčasti ADTT

Odborný seminář „Měření tepla a teplé vody“
Program zde

Diskusní workshop „Legislativa v teplárenství a očekávané změny v roce 2017″
Program zde _____
Celý příspěvek →

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017

23. – 25. března 2017  se uskutečnil ve Zlíně
,,28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017, ZLÍN“

Asociace dodavatelů tepla a technologií se zúčastnila odborné výstavy
28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017 ve Zlíně, pořádané pod záštitou primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, společně s TEHOS s.r.o. Otrokovice, Teplo Zlín, a.s. a Cechem topenářů a instalatérů.
Výstavu navštívili představitelé Zlínského kraje s hejtmanem Jiřím Čunkem
a Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Veletržní noviny  

Foto z akce  

Video

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop – KOGENERACE PRO KOMUNÁLNÍ TEPLÁRENSKÉ ZDROJE

Dne 14.března 2017 se v Pardubicích uskutečnil diskusní workshop
“ KOGENERACE PRO KOMUNÁLNÍ TEPLÁRENSKÉ ZDROJE“
na téma legislativa a podpora KVET a POZE, zkušenosti z provozu, podmínky pro podporu tepla a výkup elektřiny, podmínky pro využívání mikroturbín, nové technologie kogeneračních jednotek, možnosti využití biomasy pro KVET, podpora rozvoje KJ
z programu OP PIK.

Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Obsah sborníku

Foto

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT, členů a hostů – 9.března, Olomouc

Dne  9. března 2017 se v Olomouci uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů.             Program – pozvánka  

Foto


Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Odborný seminář – ŘÍZENÍ A PŘENOSY DAT V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Dne 9.února 2017 se v Pardubicích uskutečnil odborný seminář na téma
„ŘÍZENÍ A PŘENOSY DAT V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM“
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky
z reálných systémů.

Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 190,-

Obsah sborníku

Foto

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

 

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Rozdělovače topných nákladů – přínos nebo ztráta

Na stránkách  najdete článek se zamyšlením nad ekonomickým přínosem rozdělovačů topných nákladů (RTN).

Pozn. ADTT – už samotné pojmenování RTN jako „měřáky“ vede k pochybnostem
o kvalitě článku.

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Teplárenské dny 2017

Zapište si do kalendáře akcí
23. ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů proběhne ve dnech
11. a 12. dubna 2017
v kongresovém centru Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Celý příspěvek

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016.

Návrh CR, kterým se mění CR č. 5/2016 ve znění CR č. 9/2016 (PDF, 206 kB)
Odůvodnění návrhu CR, kterým se mění CR č. 5/2016 ve znění CR č. 9/2016
(PDF, 134 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 104 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016.

Zveřejněno dne 14. 12. 2016 na webu http://www.eru.cz

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT, členů a hostů – 13. prosince, Jihlava

V úterý 13. prosince 2016 se v Jihlavě uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů.             Program

Foto ze setkání  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář