Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh topných sezón a tím
i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2019 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva: )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Připravujeme

Diskusní seminář „Měření tepla a teplé vody“
21. únor 2019, Dům kultury Dukla, Pardubice, (Mapa zde)
Odborný seminář k problematice aplikace energetického zákona a zákona o metrologii na měření dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve vodě a páře, měření v souvislostech metodických pokynů pro metrologii, kontroly a poznatky z praxe, zkušebnictví a ověřování.

Program    _______Přihláška 

30. veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″
21. – 23. březen, Zlín, (Mapa zde)
Diskusní workshop „Rozvoj soustav zásobování teplem v ČR“, 21. 3. 2019 vstup bezplatný
Nabídka novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví a vytápění za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií.
Z minulého 29. ročníku veletrhu  ˃˃˃

Diskusní workshop „Legislativa pro teplárenství a očekávané změny
v roce 2019″
– Duben
Přerov – Klub Teplo Přerov (Mapa zde)
Praha – Kongresové centrum Sázava (Mapa zde)
Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhled do nejbližší budoucnosti.

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva ADTT a hostů – 12. únor 2019, Tábor

V úterý 12. února 2019 se v Táboře uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)

Zápis z jednání (po přihlášení)

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Systémy CZT pro města a obce v roce 2019″

14. Listopadu 2018 v Klubu Teplo Přerov a 22. Listopadu 2018 v Kongresovém centrum Sázava v Praze se uskutečnil diskusní workshop
„Systémy CZT pro města a obce v roce 2019″
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.

Program  
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-
Obsah sborníku  
Foto z akce  

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: CZT, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Zamyšlení nad zásobováním teplem


Soustavy zásobování teplem v České republice tvoří aktuálně více než 1400 cenových lokalit, z toho je jich v rozsahu malého a středního instalovaného výkonu do 40 MW, kam spadá i systém zásobování teplem Orlové, více než 1100. Soustavy CZT této velikosti mají tedy významný podíl na zásobování teplem pro vytápění a ohřev teplé vody, a to zejména bytů sídlištní zástavby.
Celý článek     

Rubriky: CZT, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT a hostů – 3. října 2018, Olomouc

Ve středu 3. října 2018 se v Olomouci uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)
Zápis z jednání (po přihlášení)
Foto z akce  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Prosazujeme zájmy CZT

Na co se připravit při snaze o odpojení od CZT ….     
Celé video zde
Zdroj: iTVO – Internetová televize Orlová, záznam 31. Zasedání zastupitelstva města Orlové ze dne 17. září 2018

Rubriky: CZT, Zprávy | Napsat komentář

Členská schůze ADTT, setkání představenstva a hostů, Humpolec, 12. června 2018

Dne 12. června 2018 se v Hotelu Fabrika
v Humpolci uskutečnila členská schůze, setkání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)
Zápisy ze schůze (po přihlášení)
Foto z akce
Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Seminář „Technologie pro systémy zásobování teplem 2018″

17. května v Klubu Teplo Přerov a 24. května v Kongresovém centru Sázava v Praze se uskutečnil seminář
„Technologie pro systémy zásobování teplem“

Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT. Praktická část byla zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.
Program

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 190,-

Obsah sborníku 

Foto z akce 

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Cena tepla v Humpolci opět nižší

Dne 29. 1. 2018 se v kongresovém sále hotelu Fabrika konalo již tradiční setkání vedení Technických služeb Humpolec s.r.o se svými odběrateli tepla. Za přítomnosti místostarosty města pana Namysla, zástupců odběratelů – jednotlivých domů – SVJ, zástupců SBD a hostů z firmy ČEZ Energo, seznámil ředitel společnosti Jaroslav Viktora
s činností tepelného hospodářství, s modernizací a ekologizací provozu i s probíhajícími investičními akcemi. Přítomní byli seznámeni s cenou za dodávky tepla a službami pro zákazníky. Cena tepla pro rok 2018 v porovnání s rokem 2017 klesla na úroveň 549 Kč
vč. DPH za 1 GJ.
Za posledních 5 let v Humpolci cena tepla poklesla o 18,5%, což je v porovnání s ostatními dodavateli tepla či s cenami tepla v okolních městech nadstandardní výsledek. Ředitel společnosti účastníkům nastínil současný stav centrálního zásobování teplem, předestřel budoucnost systému a představil výhody, které se opírají mimo jiné i na úzkou spolupráci s firmou ČEZ Energo.
Host setkání Ing. Linhart, člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii hovořil o srovnávání centrálního zásobování teplem s alternativními zdroji vytápění a ocenil trend, kterým jsme se v Humpolci vydali. Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

11. a 12. dubna 2018 se uskutečnil v kongresovém centru Nové Albertinum, Hradec Králové, další již 24. ročník, mezinárodního odborného fóra a výstavy Energetické fórum & Teplárenské dny, jehož odborným partnerem byla Asociace dodavatelů tepla a technologií. Akce je již
od roku 1994 tradičním setkáním odborníků nejen z oblasti teplárenství, elektroenergetiky, energetického využití odpadů, ekologizace energetiky a průmyslu,
ale i expertů na energetickou efektivitu, průmyslových i městských energetiků, jakož
i poučených laiků a fanoušků tohoto oboru. Celý příspěvek

Rubriky: Semináře a konference, Výstavy, Zprávy | Napsat komentář