Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh topných sezón a tím
i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2019 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva: )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva, členů a hostů Asociace dodavatelů tepla a technologií – Karlovy Vary, 5. červen 2019

Ve středu 5. června 2019 se v Karlových Varech uskuteční jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů (Mapa zde).

Program (pozvánka) Program představenstva 5. 6. 2019

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Připravujeme

Seminář „Technologie pro systémy zásobování teplem“
15. květen 2019, Kongresové centrum Sázava, Chemická 952, Praha (Mapa zde)
22. květen 2019, Klub Teplo Přerov, Horní náměstí 9, Přerov (Mapa zde)
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT.
Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.
Začátky seminářů 9.00 – ukončení 14.30

Program
__________Přihláška

Odborný seminář „Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem“ Červen, Pardubice
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.

Program

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2019″

4. dubna 2019 v Klubu Teplo Přerov a 11. dubna 2019 v Kongresovém centru  Sázava Praha se uskutečnil diskusní workshop
„Legislativa pro teplárenství a očekávané změnyv roce 2019″

Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhleddo nejbližší budoucnosti.

Program
Obsah sborníku
Foto z akce   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

30. veletrh ″STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″

21. – 23. březena 2019 se uskutečnil ve Zlíně
„30. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″

Nabídka novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví a vytápění za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií, pořádané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka společně s TEHOS s.r.o. Otrokovice, Teplo Zlín, a.s. a Cechem topenářů a instalatérů.
Pozvánka  ___________Leták  
Přednáška:  „Centralizované zásobování teplem ve Zlíně a Otrokovicích“
Pořadatel: Tehos s.r.o., Teplo Zlín, a.s., ADTT a Invicta Bohemica, s.r.o.

V jednotlivých cca půlhodinových blocích byli představeni distributoři tepla ve Zlíně
a Otrokovicích, poskytnuty informace o výhodách CZT, cenách tepla, právech
a povinnostech odběratelů a dodavatelů tepla a o rozvoji soustav CZT v ČR.

Veletržní noviny  
Foto z akce   

Video 

Z minulého 29. ročníku veletrhu  ˃˃˃

Rubriky: Výstavy, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Cena tepla v Humpolci se v roce 2019 nezvyšuje


Dne 7.2.2019 se za účasti místostarosty města Ing. Bruknera uskutečnilo v konferenčním sále hotelu Fabrika pravidelné setkání TS Humpolec s.r.o. se svými odběrateli
„Tepla a TUV“.
Zástupci jednotlivých domů – SVJ, SBD a městských zařízení byli seznámeni
s technickými opatřeními provedenými v roce 2018 a s plánovanými investicemi ve všech čtyřech městských kotelnách v nejbližší době. Co přítomné pochopitelně nejvíce zajímalo, byla cena tepla pro rok 2019. Ta byla vyhlášena ve výši 549 Kč vč. DPH za 1 GJ a zůstala na úrovni roku 2018. Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní seminář „Měření tepla a teplé vody 2019“

21. února 2019 v Domě kultury Dukla, Pardubice se uskutečnil
diskusní seminář „Měření tepla a teplé vody“

Odborný seminář k problematice aplikace energetického zákona a zákona o metrologii na měření dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve vodě a páře, měření v souvislostech metodických pokynů pro metrologii, kontroly a poznatky z praxe, zkušebnictví a ověřování.
Program   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,-

Obsah sborníku   
Foto z akce   
Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva ADTT a hostů – 12. únor 2019, Tábor

V úterý 12. února 2019 se v Táboře uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)

Zápis z jednání (po přihlášení)

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Systémy CZT pro města a obce v roce 2019″

14. Listopadu 2018 v Klubu Teplo Přerov a 22. Listopadu 2018 v Kongresovém centrum Sázava v Praze se uskutečnil diskusní workshop
„Systémy CZT pro města a obce v roce 2019″
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.

Program  
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-
Obsah sborníku  
Foto z akce  

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: CZT, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Zamyšlení nad zásobováním teplem


Soustavy zásobování teplem v České republice tvoří aktuálně více než 1400 cenových lokalit, z toho je jich v rozsahu malého a středního instalovaného výkonu do 40 MW, kam spadá i systém zásobování teplem Orlové, více než 1100. Soustavy CZT této velikosti mají tedy významný podíl na zásobování teplem pro vytápění a ohřev teplé vody, a to zejména bytů sídlištní zástavby.
Celý článek     

Rubriky: CZT, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT a hostů – 3. října 2018, Olomouc

Ve středu 3. října 2018 se v Olomouci uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka)
Zápis z jednání (po přihlášení)
Foto z akce  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář