Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh počasí a tím i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2017 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva:   )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Seminář – TECHNOLOGIE PRO ROZVODY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

6. září v Kongresovém centru Sázava Praha a 13. září v Klubu Teplo Přerov se uskutečnil seminář
„TECHNOLOGIE PRO ROZVODY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM“
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se potrubními systémy, armaturami, výměníkovými stanicemi a DPS. Praktická část byla zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,-
Obsah sborníku

Foto z akce

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Připravujeme

Konference „Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce“
Říjen, Olomouc
Konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností a exkurzí.

Diskusní workshop „Systémy SZT pro města a obce 2017″
Listopad, Přerov, Tábor
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Teplárenské dny 2018

Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Teplo v Humpolci levnější

Dne 26. 1. 2017 se za účasti místostarosty Ing. Namysla a předsedkyně Dozorčí rady
TS Humpolec Ing. Ciznerové, uskutečnilo v konferenčním sále hotelu fabrika pravidelné setkání TS Humpolec s.r.o. se svými odběrateli tepla. Zástupci jednotlivých domů – SVJ, SBD Pelhřimov a městských zařízení byli seznámeni s cenou tepla pro letošní rok.Ta byla pro rok 2017 vyhlášena ve výši 559 Kč vč. DPH za 1 GJ. Je to pokles o 8 % oproti roku 2016.     Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT, členů a hostů – 29. června, Tábor

Ve čtvrtek 29. června 2017 se v Táboře uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů.

Program (pozvánka)

Foto z akce  

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Energetická legislativa, technické novinky a ekologie – konference, semináře a výstava Teplárenské dny 2017

„TEPLÁRENSKÉ DNY 2017″
11. a 12. dubna 2017 se uskutečnily v kongresovém centru Nové Albertinum, Hradec Králové, 23. ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů za spoluúčasti ADTT

Odborný seminář „Měření tepla a teplé vody“
Program zde

Diskusní workshop „Legislativa v teplárenství a očekávané změny v roce 2017″
Program zde _____
Celý příspěvek →

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017

23. – 25. března 2017  se uskutečnil ve Zlíně
,,28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017, ZLÍN“

Asociace dodavatelů tepla a technologií se zúčastnila odborné výstavy
28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017 ve Zlíně, pořádané pod záštitou primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, společně s TEHOS s.r.o. Otrokovice, Teplo Zlín, a.s. a Cechem topenářů a instalatérů.
Výstavu navštívili představitelé Zlínského kraje s hejtmanem Jiřím Čunkem
a Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Veletržní noviny  

Foto z akce  

Video

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop – KOGENERACE PRO KOMUNÁLNÍ TEPLÁRENSKÉ ZDROJE

Dne 14.března 2017 se v Pardubicích uskutečnil diskusní workshop
“ KOGENERACE PRO KOMUNÁLNÍ TEPLÁRENSKÉ ZDROJE“
na téma legislativa a podpora KVET a POZE, zkušenosti z provozu, podmínky pro podporu tepla a výkup elektřiny, podmínky pro využívání mikroturbín, nové technologie kogeneračních jednotek, možnosti využití biomasy pro KVET, podpora rozvoje KJ
z programu OP PIK.

Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Obsah sborníku

Foto

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Setkání představenstva ADTT, členů a hostů – 9.března, Olomouc

Dne  9. března 2017 se v Olomouci uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů.             Program – pozvánka  

Foto


Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Odborný seminář – ŘÍZENÍ A PŘENOSY DAT V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Dne 9.února 2017 se v Pardubicích uskutečnil odborný seminář na téma
„ŘÍZENÍ A PŘENOSY DAT V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM“
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky
z reálných systémů.

Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 190,-

Obsah sborníku

Foto

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

 

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář