Sdělení

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že Asociace dodavatelů tepla a technologií byla registrována jako plátce DPH pod číslem CZ72544619.

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Snížení členských poplatků ADTT pro nové členy

Snížení členských poplatků ADTT
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh topných sezón a tím
i snížení dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2019 nebude navyšován členský poplatek a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy. (Zpráva: )

Rubriky: Zprávy | Napsat komentář

Připravujeme

Diskusní workshop „Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje“
19. září 2019, Dům kultury Dukla, Pardubice, (Mapa zde)
Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace
a trigenerace.

Program  ________Přihláška 

Odborný seminář „Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem“
Říjen 2019, Dům kultury Dukla, Pardubice,
(Mapa zde)
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky
z reálných systémů.

Program


Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva ADTT a hostů – 24. září 2019, Olomouc

V úterý 24. září 2019 se v Olomouci (Mapa zde) uskuteční rozšířené jednání o činnosti ADTT, legislativních změnách a odpojování.

Program (pozvánka)

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Energetičtí šmejdi pronikli do vytápění

V posledních letech se stále více můžeme setkávat s pojmem „energetičtí šmejdi“, který označuje různé obchodníky a zprostředkovatele, kteří po telefonu či podomním prodejem se snaží přesvědčit spotřebitele k uzavření nevýhodné smlouvy na elektriku nebo plyn. Další oblastí, kde se začínají
v posledních letech objevovat nekalé obchodní praktiky je vytápění bytových domů. Situace v teple je ale pro běžné občany mnohem složitější než
u elektřiny a plynu, protože se jedná o technicky komplikované téma, čehož se „energetičtí šmejdi“ snaží využít. Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Jednání představenstva, členů a hostů Asociace dodavatelů tepla a technologií – Karlovy Vary, 5. červen 2019

Ve středu 5. června 2019 se v hotelu Dvorana v Karlových Varech uskutečnilo jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla a technologií a hostů.

Program (pozvánka) Program představenstva 5. 6. 2019

Zápis z jednání 
Foto 

Kontakt: info@adtt.cz

Rubriky: Představenstvo, Zprávy | Napsat komentář

Seminář „Technologie pro systémy zásobování teplem“


15. května 2019 v Kongresovém centru Sázava Praha a 22. května 2019
v Klubu Teplo Přerov se uskutečnil seminář

Technologie pro systémy zásobování teplem
Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT.
Praktická část byla zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.

Program
Obsah sborníku
Foto z akce   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 190,-

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní workshop „Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2019″

4. dubna 2019 v Klubu Teplo Přerov a 11. dubna 2019 v Kongresovém centru  Sázava Praha se uskutečnil diskusní workshop
„Legislativa pro teplárenství a očekávané změnyv roce 2019″

Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhleddo nejbližší budoucnosti.

Program
Obsah sborníku
Foto z akce   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi
je Kč 290,-

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář

30. veletrh ″STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″

21. – 23. březena 2019 se uskutečnil ve Zlíně
„30. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019″

Nabídka novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví a vytápění za účasti Asociace dodavatelů tepla a technologií, pořádané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka společně s TEHOS s.r.o. Otrokovice, Teplo Zlín, a.s. a Cechem topenářů a instalatérů.
Pozvánka  ___________Leták  
Přednáška:  „Centralizované zásobování teplem ve Zlíně a Otrokovicích“
Pořadatel: Tehos s.r.o., Teplo Zlín, a.s., ADTT a Invicta Bohemica, s.r.o.

V jednotlivých cca půlhodinových blocích byli představeni distributoři tepla ve Zlíně
a Otrokovicích, poskytnuty informace o výhodách CZT, cenách tepla, právech
a povinnostech odběratelů a dodavatelů tepla a o rozvoji soustav CZT v ČR.

Veletržní noviny  
Foto z akce   

Video 

Z minulého 29. ročníku veletrhu  ˃˃˃

Rubriky: Výstavy, Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Cena tepla v Humpolci se v roce 2019 nezvyšuje


Dne 7.2.2019 se za účasti místostarosty města Ing. Bruknera uskutečnilo v konferenčním sále hotelu Fabrika pravidelné setkání TS Humpolec s.r.o. se svými odběrateli
„Tepla a TUV“.
Zástupci jednotlivých domů – SVJ, SBD a městských zařízení byli seznámeni
s technickými opatřeními provedenými v roce 2018 a s plánovanými investicemi ve všech čtyřech městských kotelnách v nejbližší době. Co přítomné pochopitelně nejvíce zajímalo, byla cena tepla pro rok 2019. Ta byla vyhlášena ve výši 549 Kč vč. DPH za 1 GJ a zůstala na úrovni roku 2018. Celý příspěvek

Rubriky: Z tisku, Zprávy | Napsat komentář

Diskusní seminář „Měření tepla a teplé vody 2019“

21. února 2019 v Domě kultury Dukla, Pardubice se uskutečnil
diskusní seminář „Měření tepla a teplé vody“

Odborný seminář k problematice aplikace energetického zákona a zákona o metrologii na měření dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve vodě a páře, měření v souvislostech metodických pokynů pro metrologii, kontroly a poznatky z praxe, zkušebnictví a ověřování.
Program   
Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,-

Obsah sborníku   
Foto z akce   
Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

Rubriky: Semináře a konference, Zprávy | Napsat komentář